Chính sách nội dung

Trang Chính sách nội dung này là một phần của Điều khoản sử dụng, chính sách (Chính sách nội dung) nhằm giới thiệu cho bạn những loại nội dung chúng tôi cung cấp và những nội dung chúng tôi chấp nhận từ người dùng. Chúng tôi (Thành Bobber) có quyền từ chối không cần thông báo nếu chúng tôi nhận thấy nội dung từ người dùng cung cấp nằm ngoài giới hạn được chấp nhận bởi Thành Bobber).

Vui lòng đọc kỹ trang Chính sách nội dung này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chính sách này, bạn không nên sử dụng App/Website của chúng tôi. Bằng cách sử dụng App/Website với bất kỳ mục đích nào, bạn đã xác nhận rằng bạn đọc, hiểu chính sách này.

Các định nghĩa

Công ty cổ phần Thành Bobber(“THÀNH BOBBER)”, “Công ty” hoặc “chúng tôi/ Chúng tôi”) – là một tổ chức hợp pháp được công nhận bởi Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bao gồm Thành Bobber và các chi nhánh.

Website: https://thanhbobber.com (bao gồm toàn bộ tên miền phụ được liên kết)

Nội dung Thành Bobber: Có nghĩa là toàn bộ nội dung trên App/Website của Thành Bobber bao gồm: Văn bản, tài liệu, dữ liệu, nghiên cứu, hình ảnh, âm thanh… được đăng tải lên App/Website Thành Bobber hoặc được tạo bởi nhân viên và các bên thứ ba có thỏa thuận với Thành Bobber.

Nội dung người dùng có nghĩa là toàn bộ nội dung được đăng bởi người dùng (bạn) bao gồm thông tin, văn bản, hình ảnh, âm thanh và các tài liệu khác.

Chúng tôi có quyền hạn chế, xóa nội dung hoặc từ chối quyền truy cập của bạn trên App/Website mà không cần báo trước dựa trên quy định pháp luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và quyết định của chúng tôi.

Thông tin đăng ký

Sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi không hướng đến nhóm người dưới 18 tuổi. Do đó, nếu bạn dưới 18 tuổi vui lòng không truy cập vào website/app của chúng tôi hoặc bạn cần có sự đồng ý từ người giám hộ để truy cập và đọc những thông tin, kiến thức chúng tôi cung cấp.

Để truy cập website và/hoặc một số dịch vụ của Thành Bobber, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin. Đây là một phần của quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, mật khẩu và một số thông tin khác.

Tất cả thông tin bạn cung cấp cần phải chính xác. Bạn cần chịu trách nghiệm đảm bảo tính bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình. Nếu chúng tôi có lý do nghi ngờ bạn cung cấp thông tin sai, sử dụng thông tin của người khác, chúng tôi hoàn toàn có thể ngừng cung cấp dịch vụ đến bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dữ liệu bạn cung cấp trong quá trình đăng ký trên website/app của chúng tôi hoặc chỉnh sửa hồ sơ sau khi hoàn thành đăng ký. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin mà bạn cung cấp trong Hồ sơ của mình sẽ hiển thị với những người khác. Bạn có thể thay đổi thông tin trong Hồ sơ của mình bất kỳ lúc nào. Bạn cần chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào xảy ra thông qua Hồ sơ của mình và bạn đồng ý không bán, chuyển nhượng, cấp phép hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn cũng như những quyền bạn có đối với dữ liệu cá nhân, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chính sách nội dung Thành Bobber

Chính sách này có mục đích duy trì trải nghiệm tích cực cho tất cả người dùng của Thành Bobber bằng cách giúp bạn hiểu loại nội dung chúng tôi được chấp nhận. Nếu chúng tôi biết nội dung bạn cung cấp nằm ngoài giới hạn được chấp nhận theo chính sách này, chúng tôi có thể xóa không cần báo trước và báo cáo nội dung đó nếu nhận thấy nội dung vi phạm pháp luật. Chúng tôi cũng thực hiện các bước để ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi trái với tinh thần của Chính sách này.
Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cùng với các công cụ hoặc tài nguyên khác để thực hiện bất kỳ mục đích sử dụng không được chấp nhận nào được mô tả bên dưới cũng bị cấm.

1. Được phép

Bạn có thể sử dụng website/app bao gồm các nội dung văn bản, hình ảnh và/hoặc các tác phẩm khác mà bạn nhìn thấy, nghe thấy hoặc trải nghiệm trên website/app ( gọi chung là “Nội dung của Thành Bobber”) chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và /hoặc để tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của Thành Bobber.

Nội dung của Thành Bobber không được phép sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, tải lên, phân phối hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác trừ khi được chúng tôi cho phép bằng văn bản cụ thể.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm khi sử dụng Thành Bobber và Nội dung Thành Bobber. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thông tin bạn có thể truy cập và tìm được trên Thành Bobber. Hãy sử dụng thông tin chúng tôi hoặc các thành viên trong cộng đồng Thành Bobber với mục đích cung cấp thông tin giúp bạn có thêm một góc nhìn đầu tư và bạn cần tự chịu trách nhiệm với hành động của bản thân.

Chúng tôi không đảm bảo tính xác thực hoặc tính hợp lệ của bất kỳ thông tin nào được người dùng cung cấp qua website/app.

2. Không được phép

Bằng cách truy cập vào website/app của chúng tôi bạn đồng ý sẽ không:
– Sử dụng website trái với chính sách này.
– Sao chép, sửa đổi và sử dụng sản phẩm của Thành Bobber vào mục đích thương mại hoặc trục lợi cá nhân.
– Không chia sẻ tài khoản bao gồm: bán, cho thuê, cho mượn với bất kỳ ai khác.
– Đăng tải nội dung mang tính chính trị, tôn giáo và những nội dung trái pháp luật Việt Nam.

Nội dung người dùng

Website của chúng tôi có chức năng cho phép thành viên chia sẻ thông tin như đăng tải bài viết, bình luận, đánh giá bằng văn bản, trảnh, anh, video, audio và các loại hình khác. Chúng tôi gọi chung những nội dung này là “Nội dung người dùng”.
Bạn cần chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bạn đăng tải lên website/app của chúng tôi. Hãy chắc chắn rằng bạn đăng nội dung theo đúng quy định pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam và chính sách được đề cập bên trên.

Lưu ý rằng những nội dung bạn đăng tải lên website/app của chúng tôi có thể được công khai và được xem bởi những người khác. Nội dung đăng tải của bạn sẽ không chịu bất kỳ hạn chế bảo mật nào.

Giấy phép sử dụng nội dung

Bằng cách đăng tải, xuất bản, đăng tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào lên website/app của Simplize bạn đã đồng ý Simplize sử dụng nội dung bản quyền miễn phí trọn đời không gián đoạn.
Bạn tuyên bố hoặc đảm bảo nội dung cho bạn đăng tải hoặc gửi đến Simplize thuộc quyền sở hữu hoặc bạn có quyền sở hữu của bạn. Việc đăng tải nội dung bạn gửi, đăng tải lên website/app của chúng tôi sẽ không vi phạm quyền riêng tư, bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào.

Ngoài ra, trong phạm vi luật pháp cho phép, bạn từ bỏ không hủy ngang bất kỳ quyền khác liên quan đến việc ghi nhận quyền tác giả hoặc tính toàn vẹn của tài liệu liên quan đến từng mục Nội dung người dùng mà bạn gửi.

Bạn cũng xác nhận rằng không có Nội dung Người dùng nào sẽ phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ về độ tin cậy hoặc nghĩa vụ khác, đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác và Thành Bobber sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ Nội dung Người dùng đó.

Liên kết đến các website khác

Website/app của chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến nội dung các website khác. Các liên kết đến website thứ 3 chỉ với mục đích cung cấp trải nghiệm sử dụng/đọc đến cho bạn. Khi bạn click vào những liên kết này bạn sẽ rời khỏi website/app của chúng tôi và cần tuân theo Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Quyền Riêng Tư của mỗi website đó. Thành Bobber sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những website đó.

Các tệp tin tải xuống

Thành Bobber không bảo đảm hoặc đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống qua Trang web sẽ không bị nhiễm virus hoặc chương trình máy tính có hại khác.

Chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao tính bảo mật, tuy nhiên trong thế giới internet không có gì là chắc chắn 100%. Trong trường hợp bạn nghi ngờ files có virus hãy xóa ngày hoặc sử dụng các phần mềm diệt virus quét trước khi sử dụng.