Khóa học PDM – Passport Digital Marketing

Các bài học về nội tâm, chuyên môn và văn hóa trong nghề bạn cần biết khi xác định theo nghiệp Digital. Bao gồm những mindset về tinh thần, chuyên môn (Facebook, Google, Tiktok) và văn hóa trong Marketing. Trang bị những kỹ năng và kiến thức cơ bản bạn cần có để bước chân vào ngành Marketing cụ thể là Digital Marketing.

Thành Bobber · 14 Tháng Ba, 2024

Các bài học về nội tâm, chuyên môn và văn hóa trong nghề bạn cần biết khi xác định theo nghiệp Digital. Bao gồm những mindset về tinh thần, chuyên môn (Facebook, Google, Tiktok) và văn hóa trong Marketing.

Trang bị những kỹ năng và kiến thức cơ bản bạn cần có để bước chân vào ngành Marketing cụ thể là Digital Marketing.

Giới thiệu về người hướng dẫn

+1 đã ghi danh
Chưa đăng ký

Course bao gồm

  • 21 Lessons